Regulamin

§ 1
Informacja o Firmie

Sklep internetowy działający pod adresem sklep.ah.com.pl jest własnością
AH Hardt sp.j.
Cholerzyn 215, 32-060 Liszki;
REGON: 350114787; NIP: 679-01-68-262;
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000120755.
Numer konta bankowego: BSR S.A 27 8589 0006 0000 0017 2606 0002,
adres poczty elektronicznej: amh@ah.com.pl

§ 2
Informacje wstępne

Realizacja sprzedaży w sklepie internetowym odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia na sklep.ah.com.pl oznacza zapoznanie się z zasadami niniejszego regulaminu oraz jego akceptację, a regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Sklep oferuje zakupy poprzez internet oraz zajmuje się ich dostarczaniem pod wskazany adres. Zamówienie mogą składać osoby pełnoletnie, które posiadają zdolność do czynności prawnych.
Istotne właściwości towaru podawane są przy ikonie produktu na stronie internetowej Sklepu. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§ 3
Zakupy

Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest po uprzedniej rejestracji i założeniu Konta oraz bez rejestracji. Formularz rejestracyjny dostępny jest w zakładce „Moje konto”.
Założenie Konta jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, co jest potwierdzane stosownym oświadczeniem składanym przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego przez osobę chcącą założyć Konto.
Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sklep

Zamówienia można składać przez:
•    sklep internetowy (sklep.ah.com.pl); poprzez funkcję dodania produktu do koszyka, a następnie poprzez przycisk „ZAMAWIAM”;
•    e-mail (amh@ah.com)

Usługi oferowane na stronie ah.com.pl dostępne są na terenie całego świata, za pośrednictwem firmy spedycyjnej (kuriera) działającej na zlecenie AH Hardt sp.j.

§ 4
Lista dostępnych krajów:

Australia, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kanada, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

UWAGA!
jeżeli na liście brakuje kraju, do którego miałaby być dokonana wysyłka prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

Zamówienia są realizowane w godzinach pracy AH Hardt sp.j. od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 16.00.

Widoczne na stronie sklep.ah.com.pl ceny towarów, są cenami brutto w polskich złotych.
Ceny produktów nie zawierają kosztów wysyłki, które są kosztami dodatkowymi.
Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a AH Hardt sp.j. w momencie przekazania Klientowi zamówienia wraz z fakturą VAT.

§ 5
Realizacja zamówień

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie podczas rejestracji działającego numeru telefonu
i poprawnego adresu e-mail.
Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia będą odrzucane.
AH Hardt sp.j. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub ograniczenia sposobu płatności. Sklep internetowy AH Hardt sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienia w realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, na które nie ma wpływu, bądź wynikających z winy firmy spedycyjnej lub kuriera.
Sklep internetowy AH Hardt sp.j. zastrzega sobie możliwość braków asortymentowych w przypadku gdy dany produkt jest niedostępny na magazynie.
W takim przypadku sklep proponuje Klientowi towary zamienne lub informuje go o możliwości wydłużenia czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie zgadza się na żadne z powyższych rozwiązań, a jego zamówienie zostało z góry opłacone, AH Hardt sp.j. dokonuje zwrotu kwoty przypadającej na niedostępne towary.
Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:
– wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb sklepu,
–  wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży,
– akceptacją niniejszego regulaminu
Przyjęcie zamówienia Klienta zostaje potwierdzone drogą elektroniczną na adres mailowy Klienta bądź droga telefoniczną, na wskazane przez Klienta w trakcie składania zamówienia lub w trakcie zakładania konta użytkownika, adres mailowy lub numer telefonu, ponadto na stronie Sklepu wyświetli się informacja o złożeniu zamówienia.

§ 6
Obsługa sklepu internetowego

Chcąc złożyć zamówienie w sklepie internetowym, należy postępować według poniższej procedury:
1.) Zarejestrować się w sklepie internetowym sklep.ah.com.pl.
2.) Zalogować się, używając w tym celu hasła otrzymanego w czasie rejestracji.
3.) Skompletować zamówienie wybierając towary z oferty znajdującej się na stronie sklep.ah.com.pl.
4.) Wypełnić wszystkie dane potrzebne do realizacji zamówienia przez AH Hardt sp.j. wybrać opcję dostawy, na podstawie której następuje wyliczenie kosztów dostawy.
Tylko kompletne i prawidłowo wypełnione zamówienia będą realizowane.
W przypadku problemów z obsługą strony sklepu lub jej działaniem, prosimy o kontakt:
e-mail: amh@ah.com.pl
lub telefoniczny pod numerami:
tel. +48 12-658-66-77
tel. fax. +48 12-280-62-12

§ 7
Płatności

W celu otrzymania faktury VAT, należy o tym fakcie poinformować przy składaniu Zamówienia w polu formularza zamówieniowego ,,Uwagi do zamówienia”, a nadto Klient proszony jest o wcześniejsze przesłanie e-mailem upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Klient sklepu może uregulować płatność:
– gotówką przy odbiorze;
– przelewem bankowym na podany rachunek bankowy; wówczas Sklep rezerwuje towar
w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu w dalszej części nin. regulaminu oraz na stronie internetowej Sklepu.
za pobraniem.

Podczas dokonywania zapłaty przelewem na konto, należność za zamówienie internetowe należy wpłacić na:
AH Hardt sp.j.
Cholerzyn 215,
32-060 Liszki
BSR S.A 27 8589 0006 0000 0017 2606 0002
Na blankiecie polecenia przelewu należy podać nr zamówienia oraz imię i nazwisko bądź firmę Klienta.
AH Hardt sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za przelewy dokonywane na rzecz sklepu internetowego (sklep.ah.com.pl), a wykonane na numer rachunku bankowego nie będący własnością AH Hardt sp.j.

§ 8
Warunki dostawy

Na terenie całej Polski możliwy jest bezpośredni dowóz zamówionego towaru do klienta. Nie ma minimalnej kwoty zamówienia.
W przypadku, gdy Klienta nie będzie o umówionej godzinie w miejscu podanym, jako adres dostawy, pracownik AH Hardt sp.j. lub firmy spedycyjnej będzie próbował ponownie umówić się na dostawę.
W tym przypadku klient powinien liczyć się z dodatkowym kosztem za ponowny przyjazd pracownika AH Hardt sp.j. lub firmy spedycyjnej.

§ 9
Czas dostawy

Zamówienia przyjmujemy przez całą dobę. Realizacja zleceń odbywa się w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 16.00.
Zamówienie złożone na sklep.ah.com.pl zostanie potwierdzone w ciągu 48 godzin, chyba że termin ten wypadnie w dni wolne od pracy. Sklep nie pracuje w soboty, niedziele i święta.
Orientacyjny czas dostarczenia towaru do Klienta to:
– wysyłka za pośrednictwem firmy spedycyjnej – 7 dni roboczych,
– wysyłka za pośrednictwem pracownika AH Hardt sp.j.- 7 dni roboczych,
przy czym za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku
Na życzenie Klienta możliwa jest dostawa w innym terminie.
W przypadku płatności w inny sposób niż gotówką przy odbiorze, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

UWAGA!
Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym.

§ 10
Koszty i sposoby wysyłki

Zamówienie jest dostarczane na terenie całego kraju oraz poza jego granicami przez pracownika
AH Hardt sp.j. lub firmy spedycyjnej, na wskazany przez Klienta adres, chyba że przed wydaniem przesyłki firmie spedycyjnej Klient mailowo lub telefonicznie poinformuje Sprzedającego o innym adresie wysyłki.
Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy. Koszt dostawy przez firmę spedycyjną zależny jest od stawek stosowanych przez daną firmę w obrocie odpowiednio do wagi, sposobu zabezpieczenia, wybranej opcji przesyłki (zwykła, polecona, priorytetowa), rodzaju firmy spedycyjnej (Poczta Polska lub inna firma kurierska) oraz formy zapłaty za towar i podawany jest indywidualnie podczas składania zamówienia. W cenę przesyłki, oprócz znaczków/opłaty wchodzi koperta lub inne opakowanie odpowiednie do wielkości i wagi przesyłki oraz uwzględniające potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa przesyłki.

Przesyłki kurierskie realizowane są w dni robocze. Koszt wysyłki paczki krajowej pokrywa odbiorca.
Koszt przesyłki międzynarodowej należy każdorazowo skonsultować z Działem Obsługi Klienta.
Przy zamówieniach na kwotę 1000,00 zł netto lub więcej, towar dostarczany jest na terenie kraju
na koszt AH Hardt sp.j. Nie dotyczy to drutu, bednarki oraz elementów przekraczających 2 mb.
Termin realizacji zamówionego towaru wynosi maksymalnie 14 dni roboczych. Chyba, że na potwierdzeniu zamówienia został ustalony inny termin.

UWAGA!
Dzień złożenia zamówienia i dokonania opłaty nie jest równoznaczny z dniem wysyłki.

§ 11
Odbiór przesyłki

Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
Prosimy o zwrócenie uwagi na stan przesyłki przy jej odbiorze.
Należy sprawdzić, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (czy taśma nie jest naruszona) itp.
Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, należy w obecności, kuriera lub pracownika AH Hardt sp.j. otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu.
Jeśli produkty okażą się uszkodzone, pogniecione itp., należy w obecności doręczyciela spisać protokół reklamacyjny. W takim przypadku tylko protokół stanowi podstawę do złożenia reklamacji.

§ 12
Odstąpienie od umowy – zwrot produktów

Sklep internetowy gwarantuje bezpieczeństwo transakcji i pewności zwrotów.
Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas na podstawie Ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),  Klient ma prawo odstąpienia od umowy. W tym celu Klient w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep dla zwracanego towaru oraz bezpośrednich kosztów zwrotu (odesłania) towaru) składa AH Hardt sp.j. oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), dostępnym również na stronie internetowej Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia
w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest poinformowanie AH Hardt sp.j. w powyższym terminie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy droga elektroniczną AH Hardt sp.j. niezwłocznie przekaże Konsumentowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Praw odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie elementów typowych (standardowych) nieuszkodzonych. Koszty zwrotu towarów zawsze pokrywa Klient. Wykaz produktów typowych (standardowych):

 

Lp   Nazwa Symbol Jednostka miary
1 złącze krzyżowe 4*M6*20, 2 p. B do 30mm  01031 szt.
2 złącze krzyżowe 4*M8*16, 2 p. B do 20mm  01101 szt.
3 złącze krzyżowe 4*M8*20, 2 p. B do 30 mm  01151 szt.
4 złącze przelotowe pojedyncze 2*M8*20  02021 szt.
5 złącze przelotowe podwójne 2*M8*30  02031 szt.
6 złącze kontrolne 4*M6*16, B do 30mm  03021 szt.
7 uchwyt gąsiorowy, H=4cm  04201 szt.
8 uchwyt gąsiorowy H=8cm  04281 szt.
9 uchwyt gąsiorowy H=8 cm  04301 szt.
10 uchwyt kątowy H 6cm  05011 szt.
11 uchwyt kątowy H 6cm  05021 szt.
12 uchwyt kątowy H 8cm  05041 szt.
13 uchwyt uniwersalny L=12cm, B do 30mm, wkręcany  06131 szt.
14 uchwyt uniwersalny L=18cm, B do 30mm, wkręcany  06141 szt.
15 uchwyt na bednarkę L=8cm, B do 50mm, wkręcany  06171 szt.
16 uchwyt na drut L=8cm, wkręcany  07111 szt.
17 uchwyt na drut L=12cm, wkręcany  07121 szt.
18 uchwyt na drut L=18cm, wkręcany  07131 szt.
19 uchwyt na blachę H=7cm  08051 szt.
20 uchwyt na blachę H=6cm, 1*M10*40  08061 szt.
21 uchwyt dachówkowy L=38cm, H=10cm  09021 szt.
22 uchwyt dachówkowy L=38cm, H=10cm  09041 szt.
23 złącze rynnowe  10011 szt.
24 uchwyt przyklejany H=9cm, ocynk  12061 szt.
25 uchwyt przyklejany H=7cm  12140 szt.
26 przyklejana podstawka do pozycji 12140  12150 szt.
27 uchwyt naciągowy M10*110, L=20cm, kabłąkowy  13051 szt.
28 FeZnf uziom wbijany 16*1500mm  14011 szt.
29 FeZnf uziom przedłużka 16*1500mm  14021 szt.
30 uziom przedłużka 16*1200mm  14181 szt.
31 uziom wbijany 16*1200mm  14191 szt.
32 kotwa wbijana, L=35cm  15011 szt.
33 uchwyt wbijany do naciągów podwójny L=35cm  15031 szt.
34 złącze uniwersalne DIN  16011 szt.
35 uchwyt przykręcany na bednarkę B do 40mm G do 4mm  26011 szt.
36 uchwyt na drut plastikowy H=4cm  29010 szt.
37 uchwyt na drut czerwony H=6cm podst.ceram.  29040 szt.
38 uchwyt na drut brązowy H=6cm podst.ceram.  29070 szt.

 

W przypadku odstąpienia Klienta od umowy Sklep zwraca mu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
Zwrot płatności dokonywany jest na konto bankowe Klienta wskazane w formularzu zamówienia, a w przypadku płatności gotówką przy odbiorze.
Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem.
W przypadku odstąpienia Klienta od umowy ma on obowiązek zwrócić towar AH Hardt Sp.j. niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji.
Klient ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do towarów:
– wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

§ 13
Reklamacje

Sklep jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towary wolne od wad fizycznych i prawnych.
Reklamacje można składać pisemnie na adres Sklepu: AH Hardt sp.j. Cholerzyn 215, 32-060 Liszki bądź mailowo: amh@ah.com.pl. Dla usprawnienia procesu reklamacji zaleca się skorzystanie z formularza reklamacyjnego.
W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis wad fizycznych i/lub prawnych towaru będących podstawą reklamacji.
Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
Sklep nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas dostarczania przesyłki przez firmę spedycyjną.
Klient może domagać się doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że wymiana lub naprawa są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W takim wypadku, jak również w sytuacji, gdy Sklep nie zdoła uczynić zadość żądaniu naprawy lub wymiany w odpowiednim czasie, bądź też gdy naprawa lub wymiana towaru narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Od umowy nie można odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.
Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
Reklamacje nie będą rozpatrywane w razie stwierdzenia, iż uszkodzenie produktu spowodowane jest przez Klienta.
Koszty przesłania reklamowanych produktów ponosi Klient. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy niezgodność zamówionego towaru z otrzymanym jest wynikiem pomyłki po stronie Sklepu.
Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta, traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.
Niekompletność zamówienia nie może być powodem odmowy przyjęcia zamówienia.
Jeśli jesteś niezadowolony z naszych usług, powiedz nam o tym wysyłając e-mail na adres: amh@ah.com.pl

§ 14
Blokady dostępu

W przypadku złożenia zamówienia i niewywiązania się Klienta z postanowień niniejszego regulaminu, nierzetelnemu odbiorcy może zostać bezpowrotnie zablokowany dostęp do serwisu i wpisanie na tzw. czarną listą nieuczciwych Klientów.

§ 15
Ochrona prywatności

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

§16
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

§ 17
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego
(a także nasz wewnętrzny kodeks etyki firmowej: wszelkie sprawy rozpatrywać na korzyść Klienta!)
AH Hardt sp.j. zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania
o tym fakcie Klientów zarejestrowanych w serwisie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie sklep.ah.com.pl.
Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby AH Hardt sp.j.