Polityka prywatności

AH Hardt sp.j. z siedzibą w Cholerzynie 215, 32-060 Liszki; REGON: 350114787; NIP: 679-01-68-262; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000120755, będąca Właścicielem Sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej ah.com.pl, zwanego dalej „Sklepem”, przykłada duże znaczenie do ochrony danych osobowych użytkowników Sklepu.

I. Dane osobowe

§ 1A

1. W celu realizacji umów o założenie Konta oraz zawieranych za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży Sklep przetwarza dane osobowe Użytkowników w tym: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo: nazwę firmy oraz numer NIP.
2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia i wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), a Sklep będzie je chronić przed dostępem osób nieupoważnionych.

§ 2

1. Administratorem danych osobowych jest AH Hardt sp.j. z siedzibą w Cholerzynie 215, 32-060 Liszki; REGON: 350114787;
NIP: 679-01-68-262; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000120755.
2. Sklep nie udostępnia żadnych danych osobowych innym osobom, instytucjom czy firmom.

§ 3

Użytkownik Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych ich poprawiania, oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych, które należy zgłosić w formie pisemnego oświadczenia lub mailem na następujący adres e-mail: amh@ah.com.pl.

§ 4

1. Sklep przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego wynikającego z umowy o założenie Konta i/lub umowy sprzedaży zawartej przez użytkownika ze Sklepem.
2. Sklep, jeżeli użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę, przetwarza również dane osobowe użytkownika w celach statystycznych oraz marketingowych, a także do badania zachowań Klientów i ich preferencji z przeznaczeniem tych wyników na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych przez sklep internetowy sklep.ah.com.pl

§ 5

Informacje handlowe będą wysyłane do użytkownika Sklepu jedynie na podstawie jego uprzedniej zgody.

§ 6

Dane osobowe zebrane przez Sklep mogą zostać przekazane upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa organom państwowym.

II. Pliki cookies

§ 7

1. Informujemy, że używamy informacji zapisywanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii, a także uzyskujemy dostęp do tych informacji w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Sklepu, a także w celach statystycznych. Dane te nie są przekazywane żadnym innym podmiotom. Korzystanie ze Sklepu bez zmiany standardowych ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego oraz uzyskanie dostępu do informacji zapisanych w tych plikach.
2. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień swojej przeglądarki dotyczących plików cookies (m.in. w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym). Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

III. Dane zawarte w logach systemowych

§ 8

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Sklep jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

IV. Inne

§ 9

Sklep zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian niniejszej Polityki prywatności. Zmiany takie mogą nastąpić w związku z wprowadzaniem nowych usług lub zmianami obowiązujących przepisów prawa.

§ 10

W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Sklep polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: amh@ah.com.pl.